Zajmujemy się tworzeniem wizerunku firm i brandów. Budujemy ich spójną tożsamość począwszy od nazwy i logotypu poprzez opakowania, do działań promocyjnych – i tę robotę bardzo lubimy.

A tak poza tym, to lubimy upraszczać, ale nie lubimy prostactwa. Lubimy publikacje i zapach druku, a nie lubimy fokusów, z których nic zazwyczaj nie wynika mądrego. Lubimy kameralność i lubimy projekty użyteczne społecznie. Lubimy czytelność, a nie lubimy nadęcia. Lubimy odkrywać i wcale nie lubimy długich terminów. Lubimy jasne decyzje, lubimy, kiedy mały projekt ma swoją strategię. Nie lubimy efekciarstwa, lubimy pantone. Nie lubimy pustosłowia. Lubimy Litwę i rowery i lubimy zwierzęta. Nie lubimy przemysłu mięsnego, lubimy zaskoczenia. Nie lubimy schematu, ale lubimy schematy, a najbardziej to infografiki. Lubimy opowieści, które można streścić w 3 zdaniach, nie lubimy zdjęć ze stocków. Lubimy nudę, ale nie lubimy nudzić. Czasem lubimy personifikację i lubimy poprawne znaki interpunkcyjne.